Tuesday, November 15, 2011

క్రిషుని మాయలు


రాధ ప్రేమల రాజు;
ఈ రోజు కన రాడు;
ఏ రోజాల కౌగిటిలొ;
మైమరచి ఉండేనొ? ||

రాజీవలోచనుని జాగీరు ఆయెనే;
పూర్ణేందు చంద్రికలు
వలపు జాలములెల్ల;
తన-పరికరములాయె ||

మారీచునీ వోలె మాయ లేడిగ మారి;
ఇనబింబమున చేరె;
ఏమి చోద్యములమ్మ!
మోడీలు తగునా?! ||


(క్రిషుని  మాయలు, మోడీలు)
;

No comments:

Post a Comment