Monday, September 5, 2011

ఇది యేమి వింత?


ఉల్లాస సంపత్తి 
సకల జీవులకు చకిత చతురముగ చిత్తో-ల్లాస సంపదలు
నికరముగా, ఉన్న పాటుననె-లభియించినవి  
యేమి వింత?, ఇది యేమి వింత?!!      ||

చిన్ని క్రిష్ణా!!
నీ- వినీల విలసిత కుంతలమ్ముల- హేలగ చేరెను భ్రమర శతమ్ములు;  
అలకల చేరి ఊయలలూగే- పిల్ల గాలులు; అళులపైన బహు అలుకలు పొందెను ||

కొలను జలముల - సూర్య కిరణములు;- చంద్ర జ్యోత్స్నలు, చుక్క బింబములు,  
మెలగు వినయముగ- నీ, నఖ ద్యుతులందున - తామెల్లరు ఇతిహాసములైనవి    ||    

సకల జీవులకు చకిత చతురముగ  చిత్తోల్లాస సంపదలు
నికరముగా, ఉన్న పాటుననె- ఒనగూడినవి
యేమి వింత?, ఇది యేమి వింత?!!

Answer:-

నేనేమని అందును?
ఇది యే వింత!
అహాహా! కనుగొనగా
ఇదియే మన అందరి వింత?
                      మన వింత?||


No comments:

Post a Comment