Wednesday, February 24, 2010

వెన్నెల కోలాటం
1)రాస లీలల రాసవిహారి
భాసురమ్ముగా ఆడేను
బృందావనిలో కోలాటములు
టక్, టక్ , టిక్ టిక్ ||

2) దిన మణి ప్రభాత కిరణాలు
మణి హారములలొ ;
చేరేను నేరుగా!

కుందన హరిద్ర చేలాంచలములలో
శరత్ చంద్రికలు
కొంగుల బంగారమ్మాయె ||

3) ఆడే నేస్తుల దరహాసాలు
తండోప తండములు పరిహాసాలు
నవ రస భావములందున నేడు
హాస్య రసములకు ఘన సన్మానాలు ||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Kovela

వెన్నెల కోలాటం ;

By kadambari piduri, Feb 10 2010 1:13AM

No comments:

Post a Comment