Wednesday, February 24, 2010

చిత్రపటం















భక్త జనులు ఎల్లరు
పూజలను చేసేరు ||

( అను పల్లవి ) ;;;;

అత్తరు పన్నీరుల
నెత్తావు సుమ దళములతో ,
మనసారా కరి వరదా!
నీ పూజలను చేసేరు
భక్త జనులు ఎల్లరు ||

1. విరి చంద్రుడు మార్చేను
కరి వరదా! శ్రీ రమణా!
నీదు – చరణ ముద్ర లిపుల తోటి
ధరణి పద్య కావ్యమాయె ||

2.నీ గమనము నాట్యము
వీక్షణముల వర్ణ మాల
కరి వరదా! శ్రీ రమణా!
ఇలతొ గాలి పోటీగా
చిత్ర వర్ణపటము ఆయె ||

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Kovela

చిత్రపటం ;

By kadambari piduri, Feb 14 2010 12:27AM

No comments:

Post a Comment