Friday, February 26, 2010

అంజలిదే గొనుమా !
భక్త శిఖా మణి శ్రీ తిరుమలేశుడు ;
నిఖిలేశుని కనవరతము ;
శత కోటి ప్రణామమములు //

స్వామి పదాబ్జంబుల పూ మంజరి నైతిని ;
రామ చంద్ర ! అభయ వరద! నీ మ్రోలను వ్రాలితిమి
నామ పరిమళమ్ములతో నా మది పూజా సుమము //

అంజలి ఘటియించినాము ; సాష్టాంగము దండము ;
నిరంజన! కృపా మూర్తి!ఒసగుము
నీ అనుగ్రహము ;అది మాకు సుధాంజనము //


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Kovela


By kadambari piduri, Jan 24 2010 12:21AM

No comments:

Post a Comment