Wednesday, February 24, 2010

పాహి మోహన కృష్ణ!పాహి మోహన కృష్ణ!
పాహి మహిమా మూర్తి!
పాహి మహీ వల్లభేంద్రా! ||

ఇహమునందు, పరమునందున
అహరహము శ్రీ నామము - నకు
జిహ్వ పుణ్యనిలయ మాయెనొహో ! ||

నాకాధిరోహణమునకు
ఎన్నగాను నామ జపము
ముమ్మొదటి సోపానమురా! ||

అహోరాత్రములు మనము
శ్రీ వేంకట రమణు భక్తి -
విమల సరసునందుననే తానమాడును ||

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Kovela

పాహి మోహన కృష్ణ!

By kadambari piduri, Jan 19 2010 1:50AM

No comments:

Post a Comment