Monday, February 22, 2010

ఏడు వారాల పేర్లు
ఆ వారం, ఈ వారం, ఇది ఎవ్వారం!?
హరి విల్లు రంగుల్లా వరుసగా ఏడు;

ఆది వారం , భౌమ్య వారం;
మామిడి అల్లం! రావోయీ!

"సండే ( sun Day) సెలవు,మల్ల గుల్లాలు;
మా కుటుంబీకులు రారోయీ!"

"సోమ వారము నోములు మా ఇంట;
ఘాటు శొంఠీ! రావోయీ!"

"మండే ( mon day) మత్తు,తిమ్మిరి, బద్ధకము
ఇపుడు కాదులే, ఇంకో సారి!"
"మంగళ , బుధలు; మంచి నోములు;
ఏలకు, లవంగం రారండీ!"

"Tues Day, Wednes లు; చుట్టాలు మా ఇంట;
కుదరరదు, మన్నించు!
గురువారం నాడు మా మహలు ఇంటికి
గురువులు వత్తురు, కాన రామోయీ!"

"శుక్ర, శని వారాలందు;
పిక్నిక్కు; ఉపహార పార్టీ, తప్పక రండి!"

"వెన్నెల విందులు, వన భోజనమ్ములు;
ఫ్యామిలి మెంబర్సు, హితులు, బంధువులు,
కలిసి కబుర్లు, వినోదపు ముచ్చట్లు;
ఆప్యాయతలతో మీదు ఆహ్వానం,
వెలుతురుల నిచ్చేటి స్నేహ దీపమ్ము !"

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Baala

ఏడు వారాల పేర్లు ;

By kadambari piduri, Feb 10 2010 12:25AM

No comments:

Post a Comment