Tuesday, July 31, 2018

మరకత మణి జిగేల్ జిగేల్

మరకత మణి జిగేల్ జిగేల్ ;
సుధా మధుర మకరందం ;
మాధుర్యానంద గాధ ; 
క్రిష్ణ హేల ; 
జగత్ క్రిష్ణ హేల ; || 
;
తీపి తీపి పుప్పొడుల ;
పూర్ణ కలశమిది ఇదియే , 
వ్రేపల్లియ ;
ఇది మన వ్రేపల్లియ ; ||  
;
===========; ;
;
marakata maNi jigEl jigEl ;
sudhaa madhura makaramdam ;
maadhuryaanamda gaadha ; 
krishNa hEla ; 
jagat krishNa hEla ; || 
;
teepi teepi puppoDula ;
puurNa kalaSamidi idiyE , 
wrEpalliya ;
idi mana wrEpalliya ; ||  

No comments:

Post a Comment