Thursday, July 7, 2011

శుభవేళ విపంచీ రవళి

వితరణము/మ్ముగ పుణ్య భావాలయమున
అతులిత కాంతులు వెదజల్లు ప్రమిదలుగ
సుస్థిరములాయేను అందరి మనములు*1
అవధి లేని ఆస్థి,స్వామి అనుగ్రహము  ||

చెండు మల్లియలు, పారిజాతము పువులు
మెండుగా అల్లుదము కడు వేడుక
దండి సింగారములు తిరు వేంకటేశునికి
పండుగలు, సంబరము- లందరి కనులకు   ||

ప్రపంచము అరచేతి పుష్పమ్ముగా-
లభియించెనీనాడు మన భాగ్యము
విపంచిగా లోకమున శాంతి సౌహార్ద్రములు
రవళించు శుభవేళ కాహ్వానము   ||

    *1 మనసులు

No comments:

Post a Comment