Tuesday, August 30, 2011

గృహ సీమ


చక్రవర్తులాలు

ఓంకార బిందు కేళి
శ్వేత వర్ణా0బరం సుందరం 
అను రాగ తోరణములను 
కట్టుటకు అనువుగా 
ద్వారమిది హృదయం .

రంగు రంగుల పూవులు 
ఆలు మగలు, పిల్లల నవ్వులు 
గృహము స్వర్గ సీమ
బృందావనము 

No comments:

Post a Comment