Wednesday, August 3, 2011

విద్యా దీపము
"చదువు"-                     
చల్లని వెలుగుల
వెదజల్లే దీపము
విద్య నేర్చుకొనుట
మన ఎల్లరి కర్తవ్యము    ||

విద్య రత్న సోపానం
జ్ఞానం ఉన్నత గమ్యం
చదువు, శాంతి సారాంశం
ఆకళింపు చేసుకున్న
మనిషి జన్మ సార్ధకం

||అందుకనే మిత్రమా!
 విద్య నేర్చుకొనుట
 మన ఎల్లరి కర్తవ్యం     ||

అక్షరమ్ములు
విజ్ఞాన ద్వార తోరణ మాలికలు;
అక్షరమ్ముక్కైనా
తెలియకున్న మనిషి బ్రతుకు
అస్తావ్యస్తం అగు-
ఆస్కారం మెండు కదా!

||అందుకనే మిత్రమా!
 విద్య నేర్చుకొనుట  
 మన ఎల్లరి కర్తవ్యం     ||

అక్షరములు భావములకు
ఏర్పరచును ఆకారం
మంచి ఊసుల చదువు
శాంతి సౌభాగ్యముల నెలవు


||అందుకనే మిత్రమా!
 విద్య నేర్చుకొనుట  
 మన ఎల్లరి కర్తవ్యం     || 

(విద్య అనే దీపము /
   విద్యా దీపము ) 

Newaavakaya magazine  (విద్యా దీపము )  Link )


No comments:

Post a Comment