Wednesday, August 26, 2009

ఆ బాల గోపాలము (ఆటలుకాని ఆటలు)

# Kovela #
ఆటలుకాని ఆటలు
# By - kadambari piduri, Jul 4 2009 5:44PM #

మృదు మధుహాసము
-మంజుల రూపము
కని కని మురిసెను
ఆ బాల గోపాలము //

1)నెమలి పింఛ మాడినది
నుదురు పయిన
నీలి నీలి ముంగురులాడినవి //

2)ఎరపు పెదవు లాడెను
పెదవి పయిన వేణువుపై
చివురు వ్రేళు లాడినవి //

3)కుండలములు ఆడినవి
గళములోన రంగు రంగు
పూల ; దండ నాట్యమాడినది //

4)హరి నడుము ఆడినది
సిరి మువ్వలు ఘలు ఘల్లన
పద పద్మము లాడినవి //

5)రస -ధునియై ఋతు హేల
ఉప్పొంగుచు దరహసించ
బృందావని నిలువెల్లా
కమనీయపు పులకింత //

No comments:

Post a Comment