Monday, August 24, 2009

చిరు గాలికి గిలి గింతల జిలిబిలి

Kovela

ధరణీకాంతుడు

కొంగు బంగారు ముడి
శ్రీ కాంతుని వేంకట గిరి //

దివి అంతయు గాలించి
భువిని-ఇచ్చగించి తానె
దిగి వచ్చెను తిరుమలకు!
సప్త గిరుల హారమునకు!

శ్రీ లక్ష్మీ రమణుని గిరి
శ్రీమంత నివాసము //

శ్రీ వేంకట నాయకుని
తోడిదే మా లోకము
అఱ చేతికి అందినట్టి
దివియే కద ఈ సన్నిధి!

ఈ సన్నిధి యే పెన్నిధి
ఆసాంతం మన సొంతము //

******************************************

Kovela

అనురాగమాలిక

By kadambari piduri, Aug 18 2009 5:10AM
శిఖి పింఛ ధారీ!
శ్రీ కృష్ణ!వన మాలీ!
నీ మురళీ రవళులు
చిరు గాలికి
గిలి గింతల జిలిబిలి ||

అల్లదే!అల్లదే!
మలయ పవన వీచిక
వేణు గాన లోలుని
ఆగమనపు సూచిక ||

మారుతములకు
అందెనులే నేడు
మంచి ఆశీస్సులు!
"చిరంజీవ!"దీవెనలు !
అవి, అవిరళ శృతి రాగమ్ములు ||

మందార మృదు బాల -రాధిక
ఆనంద బాలునుకు అభిమానపు సేవిక
అనురాగముల వర మాలిక
అరుదెంచినదదిగో!అందాల అభి సారిక
చక చకా! చక చకా! ( 2 )

******************************************************


మానసధామం

ఏ పొద్దూ,నవ నవముగ
తిరు వేంగళ నాధుని
చిరు నవ్వుల ముగ్గులందు
విర బూసే వన్నియలు ||
మేఘ శ్యాము హృదయము
సు - విశాల గగన ధామము
పూ సౌరభ దామినులకు
నీల మోహనుని మేను
ఆయె నయ్యారె ! ఆవాసము ||

శత పుష్ప దళమ్ములార !
స్వామి - తనువునందున
పరిమళ శతకమ్ములార !
గడించినారు గడుసు వరము
అందులకా గీర్వాణము ||

లతా ప్రసూనమ్ములార!
పత్ర పూ ఫలమ్ములార!
ప్రకృతికి ప్రతి కృతి
ఎలమి స్వామి దేహము
మీ సుందర హర్మ్యమ్ము ||
( కోరస్ ) ::::::
మేఘ శ్యాము హృదయము
సువిశాల -గగన ధామము
ఏ పొద్దూ,నవ నవముగ
తిరు వేంగళ నాధుని
చిరు నవ్వుల ముగ్గులందు
విర బూసే వన్నియలు
చెప్పొద్దూ,ఎంతొ ముద్దు!
చెప్ప రానంత ముద్దు ||

_

No comments:

Post a Comment