Friday, February 24, 2012

నాకీ photo నచ్చింది.


ఈ నాటి సామాజిక పరిస్థితులలో
బాల్య దశలోని సౌకుమార్య, లాలిత్యాలు
ఎంతవరకు సురక్షితముగా ఉన్నవి?
ఈ ఫొటో- ఇందులో- సూక్ష్మం గా, నేటి అవస్థలను,
చూసీ చూడగానే ఆకట్టుకునే వ్యంగ్య భావములోని వ్యగ్రత-
అందుకే నాకు ఈ photo నచ్చింది.

No comments:

Post a Comment