Thursday, February 16, 2012

అత్తరు పలుకుల చిలకమ్మ
చిలకరించవే! చిలుకా!
పన్నీటి పలుకులను
చిలకరించవే! చిలుకా!||

మా పద్మావతీ వదన బింబము
జేవురించి, వసి వాడి ఉన్నది
ఎందుకనో, ఏమో గానీ, ఎరుగ నేరకున్నాము
లిప్తపాటులో సతి కినుక పోవగా
               || చిలకరించవే! ||

ఒక్కుమ్మడిగా ఓరచూపులు
జారుచు, నాధుని ప్రణయ పంజరము
లీలగనవగా, మదన సంబరము
అది గని ప్రకృతి ముదమున నవ్వగ
             || చిలకరించవే! || 
;

No comments:

Post a Comment