Wednesday, February 8, 2012

ఇబ్బడి ముబ్బడిగా క్రిష్ణ ప్రభలు

వెన్నెలా! వీక్షించుమమ్మా!
మబ్బు పలకను అందుకొనుమా!
నుడులు రాయుట నేర్చుకొనుమా!
దొరికె నేడు అవకాశం, - మహదవకాశం ||

నీలాల నీరములందు కేళీ
కృష్ణమూరితి ఈదులాడెను
తరంగముల పంక్తులందున;
వరదగుడుల లిపుల కూర్చిన
అక్షరాబ్యాసమ్ము చక్కగ జరుగుచున్నాది:
చూసి శ్రద్ధగ నేర్చుకొనుమా!

||దొరికె అవకాశం- మహదవకాశం ||


నీలి యమునా జలములందున;
మురిపాలు ఒలికే బాల క్రిష్ణుని;
ఆటపాటలు ఎంతొ ముద్దు!
ఇటు యామినికి అటునిఖిల జగతికి
కనుల నిండుగ వీక్షించి;
పొందుగ పరవశములన్

||దొరికె అవకాశం- మహదవకాశం ||
;

పల్లె పట్టులు వ్రేపల్లెలు;
బృందావనమున యమున సొగసుల;
క్రిష్ణ మరకత శోభలన్
ఇమ్మడిగా.....
అందుకొనె నింగి!
ముమ్మడిగా.....
శోభిల్లెను అవని ||
;

No comments:

Post a Comment