Saturday, October 22, 2011

మాండలే Tree


big tree in Mandalay


మాండలే పేరు- బాలగంగాధర తిలక్ 
ఆరు సంవత్సరాలు ఖైదీ గా నిర్బంధం లో ఉన్న చెరసాల -
బ్రిటీష్ పాలిత దేశంలోని "మాండలే జైలు"ను
గుర్తుకు తెస్తుంది కదూ!!???????
ఈ పెద్ద చెట్టు మాండలేలో ఉన్నది.
ఈ బిగ్ ట్రీ వ్రేళ్ళను గమనించండి.
పిల్లలు కూర్చుని ఆడుకుంటున్నట్లుగా రూపు దిద్దుకున్న
ఆ వైనాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి.

key words:-
Mingun, Mandalay, బిగ్ big tree in Myanmar

No comments:

Post a Comment