Sunday, October 9, 2011

పెన్సిళ్ళ చెక్కులతో బొమ్మలు


బ్రిటీష్ డిజైనర్ హస్త కళల తయారీలో
నూతన పోకడలను ప్రవేశపెడ్తూంటాడు,
అతని పేరు కైల్ బీన్ (Kyle Bean).
పెన్సిళ్ళ చెక్కుల క్రియేషన్స్ అలాటి సృష్టిలలోనివే!

పెన్సిళ్ళను చెక్కిన తర్వాత,
వచ్చిన pencil peels తో ఇమేజ్ లను చేసే ప్రతిభ అతనిది.

pencil shaving portraits are made of the pencil peels
పెన్సిళ్ళ చెక్కులతో Images 

No comments:

Post a Comment