Sunday, October 16, 2011

మరువపు వరముల పరిమళములు
 ;;                          ప్రణవ సరసున అనుక్షణమును 
ఓలలాడు కేళీ హంసవు! మా అమ్మా!  గౌరీ!
తొణుకులాడును మా మానసముల 
నీ స్పర్శతొ పావనమైన జలములు  ||       


గాంధర్వ గానముల లాహిరిగా;
సౌందర్య వర్ణముల ఇంద్ర ధనువుగా
ప్రతి కెరటము ఎగయగ ఉల్లాసముగా 
మనసులు మానస సరోవరమ్ములే! ||తొణుకు||


ఈ మరువపు వరముల గుబాళింపులు
రంగరించిన అగరు పన్నీరులు
నిండుట  భక్తుల హృదయములు         
నీ చల్లని చూపుల అనుగ్రహమ్ములే!   ||తొణుకు||


( మా మనసులు నిండుట
        నీ అనుగ్రహము )

No comments:

Post a Comment