Friday, July 10, 2009

పాడవోయి పూలరంగడా!


పొన్ను కర్ర పట్టుకునీ -టక్కు టిక్కు టిక్కు టక్కు

అడుగడుగున దణ్ణాలెడుతు- చేరుదాము,రారండీ!

చెన్న రాయని నిండుగ చూద్దాము!

చెన్నుగ, నారాయణ మూర్తినీ కందాము //

1)చట్రాళ్ళు,గుండ్రాళ్ళు మన కొక లెక్కా!

చక చక ఎక్కేద్దాము , సప్త గిరులను !

పట్టు దలకు ఉనికి పట్టు మనమే గద నా రంగీ! //

2)గండ శిలలు,సెలయేళ్ళు-

మనకు ఛూమ్మంతర్!!!

సంతసాల ఆటపట్టు -

మనమే గద ప్రియ రంగీ! //

3)బళ్ళు కట్టు కెళదాము-

పిల గాళ్ళు బయలు దేరండీ!

మీ తొలుకు తీపి పలుకు బళ్ళు-

హుషారులకు మనికి పట్లు!

(కోరస్) ;;;;;;;;;;

''''''''''''''''''''

స్వామి హొంబట్టు వలువ మెరుపులవే!

శిఖరాల పసిడి కాంతి రాసులవే!

చేరువలోనే తిరుపతి చేరుదాము,రా రండీ!

అధరాలపైన వెంకన్న పేర్లు 'తేనె పట్లు 'రా!

సారంగా!పూల రంగా!"గోవిందా! గోవిందా!"

అంటూ మరి కదలండి!

అండ మనకు వాడేనండీ !

***************************

( పాడవోయి పూలరంగడా!By kadambari piduri )

No comments:

Post a Comment