Friday, March 15, 2013

పూర్ణ కుంభము


హేమ మహర్షి గొప్ప తపస్సు చేసాడు.
ప్రసన్నుడైన విష్ణుమూర్తి దివ్య రధములో దివి నుండి భువికి వచ్చాడు.
నాలుగు తురగములు, ఏనుగులను పూన్చి ఉన్నఆ దివ్య రధము అది.
స్వర్గమునుండి ఆ తేరులో తన భక్తుని వద్దకు దిగివచ్చాడు స్వామి.
శ్రీ మహా విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహమును పొందిన
హేమఋషి ఆశ్రమము ఉన్నచోట
"మహా మాగ కొలం"  కొలను వెలసినది.
దానికి "పొత్రమరై" (Potra marai kulam)
 "మహా మాగ కొలం", "పోత్రమరై కులం" అనే నీటి సరసులు ఉన్నవి.
ఈ సరోవర ద్వయానికి ఉద్భవ గాధ కలదు.

************************,

శ్రీ సారంగపాణి కోవెల ఉన్న ఊరు "తిరుక్కుండతై".
ఈ కోవెల "కుంభకోణము" నకు
ఒకటిన్నర మైలు దూరాన ఉన్నది.
స్థల పురాణము ప్రకార గాధలు కొన్ని కలవు.
ప్రళయవేళల బ్రహ్మదేవుని భుజాలపై ఉన్న బాధ్యత "సృష్టి పునర్ నిర్మాణము".
అందుకై సృష్టికర్త - అమృతము మొదలైన సామగ్రిని సేకరించాడు.
విరించి తన సేకరణలను ఒక కుండలో నింపాడు.
ఆ మట్టికుండను "మేరు పర్వత శిఖరము" (Mountain Meru) పైన
విరించి జాగ్రత్తగా అట్టిపెట్టాడు.
ప్రళయ కాలం వచ్చి, తెంపులేని వర్షాలతో అతలాకుతలం అవసాగింది.
బ్రహ్మ - అమూల్య వస్తు పూర్ణకుంభమును జాగ్రత్తగా రక్షించ పూనుకున్నాడు.
వరదభీభత్సాలనుండి
కుంభపరిరక్షణ - తక్షణ కర్తవ్య దేవతలు కైలాసమునకు వెళ్ళారు.
దివ్యుల కోరికపై - భవుడు శరసంధానము చేసాడు.
నారి సారించి, అంబును విడిచాడు సాంబసదాశివుడు.
మహేశుడు విడిచిన బాణము కుండను తాకింది.
కుండ బ్రద్దలై  అందులోని సుధారసము అక్కడ రెండు భాగాలుగా పడినది.
అవే "మహా మాగ కొలం", "పోత్రమరై కులం" అనే రెండు కొలనులు.
శ్రీ సారంగపాణి ( ఆరావముదన్ ) కోవెల ఇక్కడ వెలిసినది.
 కుంభకోణమునకు 1 1/2 మైళ్ళు దూరములో
ఈ ";తిరు కుండతై Thirukkudanthai " ఉన్నది.
కుంభము భగ్నమైన చోటు –
కనుక “కుంభ కోణము”/ కుండతై (Kundatai) అనే పేరు వచ్చి,
నేడు పుణ్యతీర్ధముగా విలసిల్లుచున్నది)

************************,

మూలవరులు:- Thirukudanthai శ్రీ సారంగపాణి:
శ్రీ మహా విష్ణు ధనుస్సు పేరు "శార్ఙ్గము"
అందుచే ఈ స్వామి పేరు "సారంగపాణి".
ఈ స్వామి - ఆరా అముధన్, అభయాప్త మిరుతన్, ఉత్థాన శాయి
మున్నగు పేర్లతో కీర్తించబడుతున్నాడు.
హేమమహర్షికి  ప్రత్యక్షమైనది ఈ చోటులోనే!
మూలవరులు ఉద్యోగశయన భంగిమలో ఉన్నారు,
అనగా అప్పుడే నిద్రనుండి మేల్కొన్న పొజిషన్ లో ఉన్నారు.
కోమలవల్లీ తాయారు ఈ కోవెలలో
మరొక దర్శన అభయ వరప్రదాయిని ఐ,
భక్తులను అనుగ్రహిస్తూన్నది.

Sri Komalavalli Thayar. Also called as
"Padi Thanda Pathini" ie thayaar
would never (leave out) or leave away from her chamber.
She has her own seperate sannadhi in this temple.

************************,


తిరుపతి, శ్రీరంగం, కాటుమన్నార్ కోవిల్,
ఆల్వార్ తిరునగరి, తిరువెల్లారై, తిరుకండియూర్,
తిరుపుల్లాం భూతం కుడి మున్నగు వాని వలె -
"పరంధామ క్షేత్రము".
"శంఖ చక్ర గదా పాణిం అహం వందే|
  శ్రీ శార్ఙ్గ నందక కౌస్తుభ ధారిణం వందే||"
        (ముత్తుస్వామి  దీక్షితర్ కృతి)
************************,
Tags:-

(Thirupati, SriRangam, Kaatu Mannar Kovil,
Alwar Thirunagari, Thruvellarai, Thiruvekka,
Thiru Kandiyur, ThiruKarambanoor,
Thiruputkuzhi and Thirupullamboothamkudi.
This place is treated a
s the place which explains
the meaning of "Paramathma Thathuvam")

(Kaveri River ,Arasalar)

************************,
Thirukkudanthai   (Link)
Thirukkudanthai  - Sri Sarangapani Perumal Temple

Tags:-
Maha magha kulam, Potra marai kulam
temple is Sri Sarangapani. Aara Amudhan,
Abayaryaapthamiruthan and Utthanasayi

ర్ఙ్గ "r~mga ;

No comments:

Post a Comment