Friday, February 1, 2013

తినుబండారములు

చిట్టి చిట్టి మిరియాలు ; పెరటిలోన చల్లాను;
ఉసిరి కొమ్మ తెచ్చి, ఆ పక్కన నాటాను;
బొమ్మరిల్లు కట్టాను; అందర్ని పిలిచాను;
కార్తీక పిక్ నిక్కు మజా! మజా!

గుజ్జన గూడులు; అవ్వం బంతి; బువ్వం బంతి;
గుజనాల గూటిలో - పెళ్ళివారి విందులను
మించేను మా పిల్లలాట పాటల
        తినుబండారములు, తిళ్ళు;

బాలబాలికల తమాషాలు;
ఆటలు పాటలు, గంతులు హమేషా
ఇలఅలో నిండగు మోదము మెండు;
పెద్దవాళ్ళందరికి ఆటవిడుపులు దండి!

;

;


                      [ కార్తీకమాసము హేల:  ; ;  తినుబండారములు]

No comments:

Post a Comment