Thursday, December 22, 2011

మహిష్యాల మదుర్ చాపల తయారీ

సిందూ నాగరికతా కాలమునుండీ 
ఉత్తరభారతదేశములో  ఛటాయీల నిర్మాణములలో  
ప్రజలు నిపుణత్వమును సాధించారు.
మహిష్య- లు  పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రములోని 
నేత పని వృత్తిగా కలిగిన వ్యక్తులు.
మహిష్య- లు అధికులు బెంగాల్  లోని 
మిడ్నపూర్ జిల్లాలో నివసిస్తూటారు.
మదుర్ చాపల తయారీలో ప్రశంసలు పొందినవారు 
మహిష్యా వీవర్స్ గా నేడు వీరు పేరు గాంచారు. 

madur grass (Cyperus tegetum) ను 
చాపలకై ఉపయోగిస్తారు.
వాళ్ళు వెదురుతో చేసిన సింపుల్ గా- ఫ్రేము పైన ఈ
 చటాయీ లను అల్లుతారు.
సున్నితమైన కాటన్ దారముపోగులను 
మాదు కథీర్, శీతల చాపల అల్లికలలో వాడుతారు. 
నూలుకు అవసరమైన ప్రత్తిని:- 
Sabong, Kholaberia, Sadirhat, Ramnagar, 
Narayan Chak of Midnapur district  లలో 
సాగు చేస్తూన్నారు. 
మిడ్నపూర్ లోని మాదుర్ చటాయీలు మూడు రకములు.
అవి- Ek-rokha, do-rokha.
ఏక్-రోఖా- ఇవి సింగిల్ నేత కలిగినవి. 
దో-రోహ్కా:- డబుల్ నేత, జమిలి నేత అల్లికలతో, 
ఈ చాపలు మెత్తగా, 
కూర్చుండడానికి సుఖవంతముగా ఉంటాయి. 
Madur mats కళాత్మకతకు - 
జాతీయంగా గుర్తింపు పొందినవి.

Shital Pati Mats 

‘శీతల్ పతి ’ అనగా "చల్లని చాప".  
వీనికి వాడే వెదురు/ నారకు అవసరమైన మొక్క "ముద్ర".
ఈ murta plant  కొన్ని ప్రదేశాలలో పెంచబడే సున్నితపు మొక్క.
ఈ చెట్లు areas of Cooch Bihar districts ల 
పరిసరములలో సేద్యములో ఉంటూంది.
ఈ శీతల్ మ్యాట్స్ ఫర్ సింగ్ పారా, గవోల్ పరా పల్లె స్త్రీలు 
వీటిని నేయుటలో నైపుణ్యం కలిగినవారు.
ఆ సీమల పురుషులు 
శీతల చటాయీలకు కావలసిన ముడిసరుకులను సేకరించి తెస్తారు.
వారు. 
ఫార్సింగా, గ్యోల్పరా గ్రామ ప్రజలు 
ఎక్కువగా అల్లుతారు. 
మొహ్త్రా ఊచలు/ ఆకుపచ్చని లేత పుల్లలు-  
వీటితో తయారైన శీతల  ఛటాయీలకు 
అక్కడ ఎక్కువ విలువ ఉన్నది


ఆధారములు:- 

Shital Pati a popular mat of West బెంగాల్ ::
Shital Pati:: murta plant::
Cooch Bihar districts:-  Pharsingpara and Goalpara.; 
The raw materials:- mohtra reeds or green patidai;

Nice Catayiis: (Lokfolk- Link) 
murta plant, MATS: (Link 1) 
;

No comments:

Post a Comment