Sunday, September 18, 2016

బంగారు భావములు

ఆనవాళ్ళు , ఆనవాళ్ళు 
బంగారు భావములకు ఆనవాళ్ళు 
శ్రీరాముల నడవడికలు; 
ఎల్ల జగతికీ ఒసగిన 
భాగ్యాలు, సిరి సౌభాగ్యాలు ; ||

విడివడని ప్రేమలకు ; 
గుడి కట్టిన ఆలుమగలు ; 
మన – రాములోరు, సీతమ్మవారు
స్ఫటిక స్వచ్ఛ మమతలకు ; 
తేనెపట్లు సోదరులు ; 
శ్రీరాముల సోదరులు ; ||
;
ఆ అడుగుజాడలే తమ్ములు; 
బంధులు, ప్రజలు అనుసరించగా ; 
అందరికీ దొరికినవీ ; 
దారిచూపు వెలుగులు;
మనకు అందరికీ దొరికినవీ; 
దారిచూపు వెలుగులు ; ||
;
 ▼ ▼ ▼ ► ►  ▼ ▼ ▼ ► ►  ▼ ▼ ▼ ► ►
;

No comments:

Post a Comment