Thursday, May 12, 2011

రాధా దేవికి ఆశ్చర్యము

పొలతి రాధిక అట్టె నిలిచిపోయేనయా
కదలనీ బొమ్మగా అచ్చెరువున  
నీ బొమ్మ తానే! క్రిష్ణయ్యా!     ||  

నీ కనుబొమ్మల కోవెలలొ తీరుగా ఉన్న:
కస్తూరీ - నామములలో వలయములు తిరిగేను:        
వే వేల భాస్కర కిరణావళి;                              
అది కనిన రాధమ్మ కదలనీ బొమ్మగా:  
నిలిచినదీ క్రిష్ణయ్యా! – అచ్చెరువున  ||  
 
కొసరి కొసరి పాల బువ్వ  ఇదిగో! అనుచు  
గోరుముద్దలు నీకు – తినిపించె రాధిక;
పాల బుడగలలోన బస చేసిన  
తన బింబముల కనిన రాధమ్మకు ;
సంభ్రమములందున తల మునకలు ||

 

No comments:

Post a Comment