Saturday, March 7, 2009

ఈ లీల వెన్నెల హేల(పల్లవి) ;;;;;;;;;


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


వేళ కాని వేళ ఇది


జాబిలి వెన్నెల హేల


ఈ లీలగ సిరి వెన్నెల


పగలు, రేల పండుగ?!


(అను పల్లవి) ;;;;;;;;;;;;;;;;


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


మేలమాడే 'వలపు తలపు'


బేరమాడే చిలిపి కులుకు//


౨) మలయ మారుత రాగం


వరి పైరుల తేలెనే!


ఏలనే??? ఏలనే??? మౌన రాగము?!//


""పగలు ,రేయి పండగ :


జాబిలి వెన్నెల హేల! ""


౨)మెరయు మంచు ముత్య మొకటి


మల్లె పెదవిపై నవ్వెను


ఏలనే? ఏలనే???మౌన రాగము?!//


""పగలు రేయి -పండుగ!


జాబిలి వెన్నెలల హేల ""


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

No comments:

Post a Comment