Monday, January 30, 2012

తెలుగు నదుల సందడిజాతర! జాతర! జాతర! ;
గలగలల జాతర! ||

గోదారి, క్రిష్ణ వేణి, గంగమ్మ ఉరకలు
గౌతమీ కిన్నెరల కెరటాల తీవెలపై
వీణా గానములను వినిపించుము! వెన్నెలా! ||

తుంగభద్రా ఝరిలో జలకాలు ఆడుతూ
ముచికుందా కెరటాల మురిపాల సాగుతూ
ఉర్వికి వేంచేయండి ప్రాగ్ ఉదయ కిరణమ్ములార!

నాగావళి, పినాకినీ వాహినీ పద ముద్రల
గగన నీలిమలు శోభిలు నర్తనములు సేయగా
ప్రకృతియై తనరండీ సకల సౌందర్యాలూ!  ||

No comments:

Post a Comment