Wednesday, June 24, 2009

ఎన్నెన్నో పిట్టలు!


~1)మామిడి కొమ్మల కోయిలమ్మ
కమ్మ కమ్మని పాట లెన్నెన్నొ పాడేను
సంపెంగ గుత్తులలో వయ్యారి నెమలి
హొయలు లొలుకుచు సొగసు నాట్యాలు ఆడేను
2)చేమంతి, మందార,పారిజాతాలలో
'సీత కోక చిలకమ్మలు!
3)జామ చెట్లల్లోన
రామ చిలకల్లు ,
బాదాము తరువులలో
ఉడుత పిల్లల్లు
ధాన్యాల కంకులపై
కిచ కిచల పిచ్చుకలు
క్షేత్రాల మడుగులలొ
కొంగల జపములు
4)మైనాలు, గోర్వంక , పాలపిట్టలు
గిజిగాడి గూడులు అందాల నేతలు!
బాతుల హొయలు
హంసలకు గురువులు!
~5)నెహ్రూ చాచాకు ప్రీతి
"శాంతి పావురములు"
పిట్టల్ని తిలకించి,
కట్టారు బాలలు
"గుజ్జన గూడులు":
చేసారు అందరూ
కేరింత నాట్యాలు.
ఆబాల గోపాలమున ఇంత సందడిని
వీక్షించ "కృష్ణుడు" ఈ భువి నవతరించేను!

(By kadambari piduri )

No comments:

Post a Comment