Sunday, June 4, 2017

రేపల్లెలోన ఇందుబింబం

నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లియలోన; || 
;
క్రిష్ణ, రాధికలు నడి మధ్యన ; 
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; || 
;
రాసలీల వలయాలు ;
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; ||  
;

No comments:

Post a Comment