Wednesday, September 30, 2015

stars బూజం బంతులాటలు

తారావళి తోడ బంతులాటలు; బూజం బంతులాటలు                                                                                         బువ్వ బూజం బంతులాటల్లు ఆడుదము రండి! 
వేడ్కతో మనము క్రీడలకు చక్కని పదములౌదాము 
 ,                   పర్యాయ పదములౌదాము || 
;
నీలాలనింగిలో; మందంగ ఉన్నట్టి 
తెలి మబ్బులటనటను తేలుతూ ఉన్నవి, 
-                    నటనాలు ఆడుతూ ఉన్నవి 
నురుగుల మబ్బుల అల్లరుల ఆడంగ ; 
వేడ్కతో రండి చెలియల్లార! 
క్రీడలకు చక్కని పదములౌదాము 
పర్యాయ పదములౌదాము|| 
;                            
మన జడపాయలందలి జాజి మల్లెల - విరుల ; 
రజత పాత్రలలోను  తెచ్చుకుందాము 
           జాగ్రత్తగాను తెచ్చుకుందాము
ఇంచక్క  నీరదం హిమరాశులను తేగ ;
వేడ్కతో రండి చెలియల్లార! 
క్రీడలకు చక్కని పదములౌదాము 
 పర్యాయ పదములౌదాము ||
;  
              ఆ నీరదమ్ములందున దూరి ; 
జలదముల బాష్పముల "ఆవిరులు" పట్టి; 
మంచు వడగళ్ళను ఏరి తెద్దాము! 
మనదు పిడికిళ్ళలోన ఒడిసి పట్టదము;
చిత్రాల బొమ్మల బంతులాటలకై 
వేడ్కతో రండి చెలియల్లార! 
క్రీడలకు చక్కని పదములౌదాము 
   పర్యాయ పదములౌదాము ||   
;   
{posted - 10:17 AM 9/18/2015 ; [కృష్ణాతరంగాలు];  } 
  [  గీతరచన :-   [ కుసుమాంబ 1955 ] = 
Kusuma Piduri to ‎కృష్ణాతరంగాలు
September 18 at 10:16am ·  

No comments:

Post a Comment