Friday, July 6, 2012

అనురాగ సదనమురాధ హృదయం- రాగసదనం;
శ్రీ క్రిష్ణానురాగ  - నందనమ్మున
రాగసదనం రాధ హృదయం             ||

వేణురావ(ము) విశాల గగనము;
భావగీతులు ఇంద్రధనుసులు;
కన్నె కన్నుల భరిణలందున
విరియు వన్నెలు వీక్షణమ్ముల
                        అను రాగసదనము
                             రాధ హృదయము;       ||

నిరతమూ శ్రీ క్రిష్ణ యోచన, చింతన;
మరుని శరమున పూవుటమ్ములు
రతికి కురుల తావి ఎగయగ
తురుము మదనుడు తన్మయముతో
                   శ్రీ క్రిష్ణానురాగ  - నందనమ్మున
                        రాగసదనము  రాధ హృదయము"> || 

No comments:

Post a Comment